ابداع ایمپلنت مغزی نابودکننده تومور سرطان مغز به همت دانشمند ایرانی

پژوهشگران دانشگاه استنفورد به سرپرستی دکتر حامد آرامی، ایمپلنت مغزی بی‌سیم جدیدی را طراحی کرده‌اند که با ارسال سیگنال‌های الکتریکی به تراشه مغزی و تبدیل آنها به نور مادون قرمز، باعث فعال شدن نانوذرات در اطراف تومور می‌شوند. این نانوذرات با تولید گرما، تومور مغزی در موش‌ها را در مدت ۱۵ روز از بین برد.

پژوهشگران دانشگاه استنفورد به سرپرستی دکتر حامد آرامی، ایمپلنت مغزی بی‌سیم جدیدی را طراحی کرده‌اند که با ارسال سیگنال‌های الکتریکی به تراشه مغزی و تبدیل آنها به نور مادون قرمز، باعث فعال شدن نانوذرات در اطراف تومور می‌شوند. این نانوذرات با تولید گرما، تومور مغزی در موش‌ها را در مدت ۱۵ روز از بین برد.

Radio Eram

FREE
VIEW