ابداع اولین آزمایش ادرار جهان برای تشخیص سرطان کبد

نخستین آزمایش ادرار جهان که یک فناوری و روش غیرتهاجمی برای تشخیص سرطان کبد است، توسط پژوهشگران اسکاتلندی ابداع شده است.

نخستین آزمایش ادرار جهان که یک فناوری و روش غیرتهاجمی برای تشخیص سرطان کبد است، توسط پژوهشگران اسکاتلندی ابداع شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW