ابداع آنتن جدید، ارتباطات بی‌سیم 6G را ممکن می‌کند

دانشمندان موفق به ساخت یک آنتن جدید شده‌اند که می‌تواند ما را یک قدم به ارتباطات بی‌سیم 6G نزدیک کند. کدگذاری فضا-زمان می‌تواند جهت، فرکانس و دامنه امواج الکترومغناطیسی آنتن نسل جدید را تغییر دهد.

دانشمندان موفق به ساخت یک آنتن جدید شده‌اند که می‌تواند ما را یک قدم به ارتباطات بی‌سیم 6G نزدیک کند. کدگذاری فضا-زمان می‌تواند جهت، فرکانس و دامنه امواج الکترومغناطیسی آنتن نسل جدید را تغییر دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW