آینده همجوشی هسته‌ای پس از پیشرفت اخیر آمریکا چیست؟

دانشمندان آمریکایی به تازگی از یک پیشرفت بزرگ در هدف دیرینه تولید انرژی از فرآیند همجوشی هسته‌ای پرده برداشته‌اند و برای نخستین بار توانستند انرژی تولیدی این فرآیند را از انرژی مصرفی آن بیشتر کنند، اما سوالی که پیش می‌آید این است که اکنون آینده این صنعت چه می‌شود؟

دانشمندان آمریکایی به تازگی از یک پیشرفت بزرگ در هدف دیرینه تولید انرژی از فرآیند همجوشی هسته‌ای پرده برداشته‌اند و برای نخستین بار توانستند انرژی تولیدی این فرآیند را از انرژی مصرفی آن بیشتر کنند، اما سوالی که پیش می‌آید این است که اکنون آینده این صنعت چه می‌شود؟

Radio Eram

FREE
VIEW