آینده استخراج از سیارک‌ها چگونه خواهد بود؟

بسیاری از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه هوافضا، طرح‌هایی را برای استخراج مواد معدنی از سیارک‌ها و ماه در نظر دارند و معتقدند که آینده‌ای پر بار در انتظار این طرح‌ها است.

بسیاری از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه هوافضا، طرح‌هایی را برای استخراج مواد معدنی از سیارک‌ها و ماه در نظر دارند و معتقدند که آینده‌ای پر بار در انتظار این طرح‌ها است.

Radio Eram

FREE
VIEW