آیلار حقی با «شلیک مستقیم به پشت سرش توسط نیروهای حکومتی» کشته شد

یکی از بستگان نزدیک آیلار حقی، دانشجوی پزشکی و معترض، روز جمعه، ۲۷ آبان‌ماه، به رادیوفردا گفت که او به دست نیروهای حکومتی و در اثر «شلیک مستقیم گلوله به پشت سرش» کشته شده است.

یکی از بستگان نزدیک آیلار حقی، دانشجوی پزشکی و معترض، روز جمعه، ۲۷ آبان‌ماه، به رادیوفردا گفت که او به دست نیروهای حکومتی و در اثر «شلیک مستقیم گلوله به پشت سرش» کشته شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW