آیا یک نیروگاه خورشیدی در فضا واقعا کار می‌کند؟

تابش انرژی خورشیدی از فضا پیشتر یک پدیده علمی-تخیلی به شمار می‌رفت اما آژانس‌های فضایی سرتاسر جهان در سال‌های اخیر، مطالعاتی را در مورد بررسی امکان‌ ساخت نیروگاه‌های در حال چرخش در فضا آغاز کرده‌اند.

تابش انرژی خورشیدی از فضا پیشتر یک پدیده علمی-تخیلی به شمار می‌رفت اما آژانس‌های فضایی سرتاسر جهان در سال‌های اخیر، مطالعاتی را در مورد بررسی امکان‌ ساخت نیروگاه‌های در حال چرخش در فضا آغاز کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW