آیا یک سیارک می‌تواند زمین را نابود کند؟

سیاره ما جان‌سخت‌تر از آن چیزی است که فکرش را می‌کنیم، اما نباید از این نکته غافل شد که بشر این طور نیست.

سیاره ما جان‌سخت‌تر از آن چیزی است که فکرش را می‌کنیم، اما نباید از این نکته غافل شد که بشر این طور نیست.

Radio Eram

FREE
VIEW