آیا کرم‌ها جایگزین موش‌ها برای آزمایشات خواهند شد؟

محققان «مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ» نیویورک در مطالعه اخیرشان اظهار کردند کرم‌های پیله ساز ممکن است مدل حیوانی بهتری برای مطالعه بیماری‌های انسانی باشند.

محققان «مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ» نیویورک در مطالعه اخیرشان اظهار کردند کرم‌های پیله ساز ممکن است مدل حیوانی بهتری برای مطالعه بیماری‌های انسانی باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW