آیا مریخ‌نورد چین از خواب زمستانی نگران‌کننده خود بیدار خواهد شد؟

اوایل سال گذشته میلادی اعلام شد مریخ‌نورد «ژورونگ» چینی‌ها که به منظور بررسی و اکتشاف سیاره سرخ به مریخ ارسال شده، به خواب زمستانی رفته است. حال این سوال در ذهن محققان ایجاد شده که آیا این مریخ‌نورد چینی از خواب زمستانی نگران‌کننده خود بیدار خواهد شد یا خیر.

اوایل سال گذشته میلادی اعلام شد مریخ‌نورد «ژورونگ» چینی‌ها که به منظور بررسی و اکتشاف سیاره سرخ به مریخ ارسال شده، به خواب زمستانی رفته است. حال این سوال در ذهن محققان ایجاد شده که آیا این مریخ‌نورد چینی از خواب زمستانی نگران‌کننده خود بیدار خواهد شد یا خیر.

Radio Eram

FREE
VIEW