آیا زمان وداع با کاوشگر اینسایت ناسا فرا رسیده است؟

کاوشگر مریخی اینسایت ناسا که از سال ۲۰۱۸ تاکنون در مریخ در حال کاوش بوده است و اخیرا نیز نیروی خود را تا حد زیادی از دست داده بود به تازگی با انتشار تصویری اعلام کرد که احتمالا این آخرین تصویری است که ثبت خواهد کرد.

کاوشگر مریخی اینسایت ناسا که از سال ۲۰۱۸ تاکنون در مریخ در حال کاوش بوده است و اخیرا نیز نیروی خود را تا حد زیادی از دست داده بود به تازگی با انتشار تصویری اعلام کرد که احتمالا این آخرین تصویری است که ثبت خواهد کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW