آیا ریشه اختلال «اسکیزوفرنی» در مغز است؟

گروهی از محققان برزیلی در مطالعه‌ای از وجود ارتباطی بین عروق مغز و اختلال روانی اسکیزوفرنی خبر دادند.

گروهی از محققان برزیلی در مطالعه‌ای از وجود ارتباطی بین عروق مغز و اختلال روانی اسکیزوفرنی خبر دادند.

Radio Eram

FREE
VIEW