آیا حباب بورس تهران می‌ترکد؟

آیا رشد بازار سهام در ایران بر داده‌های عینی استوار است یا همچون حباب است و دیر یا زود می‌ترکد؟ این نوشته پاسخی به همین پرسش است و نیز آگاهی‌رسانی به هم‌میهنان برای این‌که بار دیگر مال خویش نبازند.

آیا رشد بازار سهام در ایران بر داده‌های عینی استوار است یا همچون حباب است و دیر یا زود می‌ترکد؟ این نوشته پاسخی به همین پرسش است و نیز آگاهی‌رسانی به هم‌میهنان برای این‌که بار دیگر مال خویش نبازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.