آکواریومی که می‌فهمد ببینده به کدام ماهی نگاه می‌کند!

یک آکواریوم مبتنی بر هوش مصنوعی در تایوان، با ردیابی چشم ببینده می‌فهمد که او به کدام ماهی نگاه می‌کند و اطلاعاتی را در مورد ماهی مورد نظر ارائه می‌دهد.

یک آکواریوم مبتنی بر هوش مصنوعی در تایوان، با ردیابی چشم ببینده می‌فهمد که او به کدام ماهی نگاه می‌کند و اطلاعاتی را در مورد ماهی مورد نظر ارائه می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW