آژانس فضایی اروپا همکاری با چین در فضا را متوقف کرد

آژانس فضایی اروپا می‌گوید که هیچ برنامه‌ای برای اعزام فضانوردان به ایستگاه فضایی تیانگونگ چین ندارد.

آژانس فضایی اروپا می‌گوید که هیچ برنامه‌ای برای اعزام فضانوردان به ایستگاه فضایی تیانگونگ چین ندارد.

Radio Eram

FREE
VIEW