آوییانکا، دومین شرکت هواپیمایی قدیمی جهان، اعلام ورشکستگی کرد

آوییانکا، دومین شرکت هوایی قدیمی جهان، که ناتوان از پرداخت بدهی‌هاست و به‌دنبال عدم دریافت کمک مالی ويژه بحران کرونا از دولت کلمبیا، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت اعلام ورشکستگی کرد.

آوییانکا، دومین شرکت هوایی قدیمی جهان، که ناتوان از پرداخت بدهی‌هاست و به‌دنبال عدم دریافت کمک مالی ويژه بحران کرونا از دولت کلمبیا، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت اعلام ورشکستگی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.