آوردن انرژی خورشیدی از فضا به زمین با روشی نوین

دانشمندان اخیرا اطلاعاتی مبنی بر استفاده از ماهواره‌ها برای ارسال پرتو انرژی خورشیدی جمع آوری شده در فضا به زمین ارائه کردند.

دانشمندان اخیرا اطلاعاتی مبنی بر استفاده از ماهواره‌ها برای ارسال پرتو انرژی خورشیدی جمع آوری شده در فضا به زمین ارائه کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW