آنتی‌بیوتیک جدیدی که مقاومت ابرمیکروب‌ها را می‌شکند

دانشمندان «مؤسسه سلطنتی فناوری ملبورن»، نوع جدیدی از آنتی‌بیوتیک را ابداع کرده‌اند که می‌توان آن را به سرعت دوباره مهندسی کرد تا در برابر میکروب‌های خطرناک مقاومت کند.

دانشمندان «مؤسسه سلطنتی فناوری ملبورن»، نوع جدیدی از آنتی‌بیوتیک را ابداع کرده‌اند که می‌توان آن را به سرعت دوباره مهندسی کرد تا در برابر میکروب‌های خطرناک مقاومت کند.

Radio Eram

FREE
VIEW