آنالیز بوسنی توسط کادر فنی تیم ملی پیش از بازی دوستانه

آنالیز بوسنی توسط کادر فنی تیم ملی پیش از بازی دوستانه جلسات کادر فنی تیم ملی مطابق روزهای گذشته در ساختمان پک مرکز ملی فوتبال برگزار شد و به آنالیز تیم ملی بوسنی اختصاص یافت. به گزارش ایسنا، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی به همراه وحید هاشمیان، تونی اوسنیچ و ملادین زگانیر امروز به همراه حسین پور، آنالیزور تیم ملی تشکیل جلسه دادند. در این نشست کادر فنی تیم ملی به تماشای دیدارهای اخیر تیم ملی بوسنی و هرزگوین مقابل ایتالیا، ایرلند شمالی و لهستان پرداخت و حریف آتی تیم ملی را آنالیز کرد. انتهای پیام

آنالیز بوسنی توسط کادر فنی تیم ملی پیش از بازی دوستانه

آنالیز بوسنی توسط کادر فنی تیم ملی پیش از بازی دوستانه

جلسات کادر فنی تیم ملی مطابق روزهای گذشته در ساختمان پک مرکز ملی فوتبال برگزار شد و به آنالیز تیم ملی بوسنی اختصاص یافت.

به گزارش ایسنا، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی به همراه وحید هاشمیان، تونی اوسنیچ و ملادین زگانیر امروز به همراه حسین پور، آنالیزور تیم ملی تشکیل جلسه دادند.

در این نشست کادر فنی تیم ملی به تماشای دیدارهای اخیر تیم ملی بوسنی و هرزگوین مقابل ایتالیا، ایرلند شمالی و لهستان پرداخت و حریف آتی تیم ملی را آنالیز کرد.

انتهای پیام

Radio Eram

FREE
VIEW