آموزش ۷۲ اتومبیلران افغان در ایران

آموزش ۷۲ اتومبیلران افغان در ایران رئیس کمیته آموزش، پژوهش و توسعه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از برگزاری یک دوره آموزشی برای ورزشکاران افغانستان خبر داد. به گزارش ایسنا، در راستای مذاکرات و توافقات اردیبهشت ماه سال جاری بین مسئولین فدراسیون موتورسواری واتومبیلرانی ایران با رئیس فدراسیون افغانستان، کمیته آموزش و پژوهش اقدام به برگزاری یک‌دوره آموزشی ویژه ورزشکاران اهل افغانستان کرد. شریعتی سرپرست کمیته آموزش، پژوهش و توسعه فدراسیون اظهار کرد: با پیگیری ها و هماهنگی های انجام شده و درخواست رئیس فدراسیون افغانستان در خصوص برگزاری یک دوره آموزشی، کمیته آموزش فدراسیون اقدام به نام نویسی آنلاین ۷۲ ورزشکار افغانستانی کرد. در این دوره آنلاین چهارگانه ورزشکارانی از استان های هرات، مزار شریف و کابل حضور خواهند داشت. وی افزود: امیدواریم با ادامه روند گسترش تعامل با کشور های خارجی بتوانیم دوره های بین المللی بیشتری برگزار کنیم و با بهره گیری از مدرسین خارجی مطرح سطح آموزشی این رشته ورزشی را بیش از پیش ارتقا دهیم. در همین راستا مدرسین ایرانی با حضور در کشور های دیگر اقدام به برگزاری دوره..

آموزش ۷۲ اتومبیلران افغان در ایران

آموزش ۷۲ اتومبیلران افغان در ایران

رئیس کمیته آموزش، پژوهش و توسعه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی از برگزاری یک دوره آموزشی برای ورزشکاران افغانستان خبر داد.

به گزارش ایسنا، در راستای مذاکرات و توافقات اردیبهشت ماه سال جاری بین مسئولین فدراسیون موتورسواری واتومبیلرانی ایران با رئیس فدراسیون افغانستان، کمیته آموزش و پژوهش اقدام به برگزاری یک‌دوره آموزشی ویژه ورزشکاران اهل افغانستان کرد.

شریعتی سرپرست کمیته آموزش، پژوهش و توسعه فدراسیون اظهار کرد: با پیگیری ها و هماهنگی های انجام شده و درخواست رئیس فدراسیون افغانستان در خصوص برگزاری یک دوره آموزشی، کمیته آموزش فدراسیون اقدام به نام نویسی آنلاین ۷۲ ورزشکار افغانستانی کرد. در این دوره آنلاین چهارگانه ورزشکارانی از استان های هرات، مزار شریف و کابل حضور خواهند داشت.

وی افزود: امیدواریم با ادامه روند گسترش تعامل با کشور های خارجی بتوانیم دوره های بین المللی بیشتری برگزار کنیم و با بهره گیری از مدرسین خارجی مطرح سطح آموزشی این رشته ورزشی را بیش از پیش ارتقا دهیم. در همین راستا مدرسین ایرانی با حضور در کشور های دیگر اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کنند.

انتهای پیام