آموزش درباره تلسکوپ جیمزوب به کودکان توسط فضانورد ناسا

"للاند ملوین"(Leland Melvin) فضانورد بازنشسته ناسا به کودکان نکات مهمی را درباره تلسکوپ فضایی جیمز وب آموزش می‌دهد.

"للاند ملوین"(Leland Melvin) فضانورد بازنشسته ناسا به کودکان نکات مهمی را درباره تلسکوپ فضایی جیمز وب آموزش می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW