آمریکا علیه یک ایرانی به اتهام قاچاق صدها کیلوگرم هروئین اعلام جرم کرد

طبق مدارکی که به دادگاه ارائه شده است، متهم یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر و ساکن ایران است که علاوه بر قاچاق حجم زیادی هروئین، متامفتامین نیز تولید می‌کند.

طبق مدارکی که به دادگاه ارائه شده است، متهم یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر و ساکن ایران است که علاوه بر قاچاق حجم زیادی هروئین، متامفتامین نیز تولید می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW