آمریکا بالون‌های قبلی چین را بشقاب پرنده می‌دانست!

گزارش‌ها حاکی از این است که بالون‌های قبلی چینی بر فراز ایالات متحده به عنوان پدیده‌های هوایی ناشناخته که در زبان عوام «بشقاب پرنده» نامیده می‌شوند، طبقه‌بندی می‌شدند. اکنون این خبر می‌تواند توضیح دهد که چرا مقامات ارشد ایالات متحده در لحظه از این تهاجمات مطلع نشده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از این است که بالون‌های قبلی چینی بر فراز ایالات متحده به عنوان پدیده‌های هوایی ناشناخته که در زبان عوام «بشقاب پرنده» نامیده می‌شوند، طبقه‌بندی می‌شدند. اکنون این خبر می‌تواند توضیح دهد که چرا مقامات ارشد ایالات متحده در لحظه از این تهاجمات مطلع نشده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW