آمادگی کامل حرم مطهر حضرت معصومه(س) برای حمایت از فعالیت‌های هنری مرتبط با آستان

معاون اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه در انتها از آمادگی کامل حرم مطهر حضرت معصومه(س) برای حمایت از فعالیت‌های هنری مرتبط با حرم مطهر خبر داد و عنوان کرد: هنرمندانی که تمایل دارند هنر خود را در نشر معارف دینی عرضه کنند، باید بدانند زمینه امروز مساعد است.

معاون اجرایی حرم مطهر حضرت معصومه در انتها از آمادگی کامل حرم مطهر حضرت معصومه(س) برای حمایت از فعالیت‌های هنری مرتبط با حرم مطهر خبر داد و عنوان کرد: هنرمندانی که تمایل دارند هنر خود را در نشر معارف دینی عرضه کنند، باید بدانند زمینه امروز مساعد است.

Radio Eram

FREE
VIEW