آلودگی هوا مقصر آسم کودکان

محققان امریکایی در مطالعه اخیرشان اظهار کردند حملات آسم در کودکان با آلاینده‌های خاص موجود در هوا مرتبط است.

محققان امریکایی در مطالعه اخیرشان اظهار کردند حملات آسم در کودکان با آلاینده‌های خاص موجود در هوا مرتبط است.

Radio Eram

FREE
VIEW