آلودگی هوا در چین «در مسیر بازگشت به دوران پیش از کرونا»

گزارش‌های هواشناسی در روز دوشنبه نشان می‌دهد که سطح شماری از آلاینده‌ها در چین به همان وضعی بازگشته که پیش از دوران سخت قرنطینه و ممنوعیت‌های رفت و آمدی رواج داشت.

گزارش‌های هواشناسی در روز دوشنبه نشان می‌دهد که سطح شماری از آلاینده‌ها در چین به همان وضعی بازگشته که پیش از دوران سخت قرنطینه و ممنوعیت‌های رفت و آمدی رواج داشت.

Radio Eram

FREE
VIEW