آلودگی هوا؛ مدارس استان تهران شنبه غیر حضوری دایر می‌شوند

با تداوم آلودگی شدید هوا و اعلام هشدار سطح نارنجی، شنبه ١٠ دی، تمامی مدارس استان تهران در مقاطع ابتدایی و متوسطه به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می‌شوند.سازمان هواشناسی ایران، روز جمعه ٩ دی، با صدور هشدار آلودگی سطح نارنجی و با اشاره به پایداری جو همراه با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی از روز جمعه تا روز یک‌شنبه (۱۱ دی‌ماه) از سکون هوا و کاهش کیفیت هوا در تهران و کرج خبر داد. این سازمان با توجه به افزایش شاخص‌های آلودگی هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها ناسالم پیش‌بینی کردە است. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید برگزاری مجازی مدارس در استان تهران عابد ملکی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشارە بە موضوع آلودگی هوا خبر داد کە روز شنبه ١٠ دی ماه، در استان تهران تمامی مدارس در مقاطع ابتدایی و متوسطه به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می‌شوند. پرهیز از "تردد غیر ضروری" معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان تهران، در ادامە گفتە است: «امتحانات نهایی پایه دوازدهم طبق..

با تداوم آلودگی شدید هوا و اعلام هشدار سطح نارنجی، شنبه ١٠ دی، تمامی مدارس استان تهران در مقاطع ابتدایی و متوسطه به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می‌شوند.سازمان هواشناسی ایران، روز جمعه ٩ دی، با صدور هشدار آلودگی سطح نارنجی و با اشاره به پایداری جو همراه با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی از روز جمعه تا روز یک‌شنبه (۱۱ دی‌ماه) از سکون هوا و کاهش کیفیت هوا در تهران و کرج خبر داد. این سازمان با توجه به افزایش شاخص‌های آلودگی هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها ناسالم پیش‌بینی کردە است. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید برگزاری مجازی مدارس در استان تهران عابد ملکی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشارە بە موضوع آلودگی هوا خبر داد کە روز شنبه ١٠ دی ماه، در استان تهران تمامی مدارس در مقاطع ابتدایی و متوسطه به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می‌شوند. پرهیز از "تردد غیر ضروری" معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان تهران، در ادامە گفتە است: «امتحانات نهایی پایه دوازدهم طبق برنامه برگزار می‌شود و طرح زوج و فرد،۱۰ دی ماه از در منازل در تهران اجرایی خواهد شد. همچنین مجوز روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک برای شنبه توسط شهرداری تهران صادر نمی‌شود». عابد ملکی، از روسای ادارات خواستە است کە با تقاضای مرخصی مادران دارای فرزند دانش‌آموز موافقت کنند و از ساکنان استان تهران خواستە است "از تردد غیر ضروری خودداری" کنند. سازمان هواشناسی هم در اطلاعیەای از ساکنان تهران و کرج خواستە است کە از "تردد غیر ضروری" خودداری کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW