آغوش نظام برای همه اصحاب فرهنگ و هنر باز است/ صدور مجوز برای تولید ۱۰۰ فیلم

تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برخی اصحاب فرهنگ و هنر که در اتفاقات اخیر دچار غفلت شده اند، تاکید کرد: آغوش نظام جمهوری اسلامی و دولت مردمی برای همه اهالی فرهنگ و هنر باز است.

تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برخی اصحاب فرهنگ و هنر که در اتفاقات اخیر دچار غفلت شده اند، تاکید کرد: آغوش نظام جمهوری اسلامی و دولت مردمی برای همه اهالی فرهنگ و هنر باز است.

Radio Eram

FREE
VIEW