آغاز مسابقات جهانی تیراندازی با تفنگ و تپانچه از ۲۰۲۱

آغاز مسابقات جهانی تیراندازی با تفنگ و تپانچه از ۲۰۲۱ فدراسیون جهانی تیراندازی تقویم برگزاری مسابقات جهانی در سال ۲۰۲۱ را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، از اسفند ۹۸ با شیوع کرونا در جهان مسابقات بین المللی و جهانی تیراندازی لغو شد و فدراسیون جهانی اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۰ هیچ رویدادی نخواهد داشت. اکنون با بهتر شدن شرایط و تحت کنترل درآمدن این ویروس در برخی از کشورها فدراسیون جهانی تیراندازی برنامه رقابت‌های جهانی و بین المللی را در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد. طبق اعلام فدراسیون تیراندازی، اولین مسابقه جایزه بزرگ تفنگ و تپانچه بادی ۲۴ دی ماه ۹۹ در اسلوونی برگزار خواهد شد. تقویم کامل مسابقات جهانی و بین المللی تیراندازی در سال ۲۰۲۱: جایزه بزرگ تفنگ و تپانچه بادی، ۲۴ دی- اسلوونی جایزه بزرگ اهداف پروازی ۹ بهمن - مراکش جام جهانی اهداف پروازی ۸ اسفند - مصر جام جهانی تفنگ و تپانچه و اهداف پروازی ۲۹ اسفند - هند جام جهانی تفنگ و تپانچه و اهداف پروازی ۲۷ فروردین - کره آزمایشی المپیک ۶ اردیبهشت - ژاپن جایزه بزرگ اهداف پروازی ۱۵ اردیبهشت - ایتالیا جام جهانی تفنگ و تپانچه و اهداف پروازی یکم تی..

آغاز مسابقات جهانی تیراندازی با تفنگ و تپانچه از ۲۰۲۱

آغاز مسابقات جهانی تیراندازی با تفنگ و تپانچه از ۲۰۲۱

فدراسیون جهانی تیراندازی تقویم برگزاری مسابقات جهانی در سال ۲۰۲۱ را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، از اسفند ۹۸ با شیوع کرونا در جهان مسابقات بین المللی و جهانی تیراندازی لغو شد و فدراسیون جهانی اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۰ هیچ رویدادی نخواهد داشت. اکنون با بهتر شدن شرایط و تحت کنترل درآمدن این ویروس در برخی از کشورها فدراسیون جهانی تیراندازی برنامه رقابت‌های جهانی و بین المللی را در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد.

طبق اعلام فدراسیون تیراندازی، اولین مسابقه جایزه بزرگ تفنگ و تپانچه بادی ۲۴ دی ماه ۹۹ در اسلوونی برگزار خواهد شد.
تقویم کامل مسابقات جهانی و بین المللی تیراندازی در سال ۲۰۲۱:

جایزه بزرگ تفنگ و تپانچه بادی، ۲۴ دی- اسلوونی

جایزه بزرگ اهداف پروازی ۹ بهمن – مراکش

جام جهانی اهداف پروازی ۸ اسفند – مصر

جام جهانی تفنگ و تپانچه و اهداف پروازی ۲۹ اسفند – هند

جام جهانی تفنگ و تپانچه و اهداف پروازی ۲۷ فروردین – کره

آزمایشی المپیک ۶ اردیبهشت – ژاپن

جایزه بزرگ اهداف پروازی ۱۵ اردیبهشت – ایتالیا

جام جهانی تفنگ و تپانچه و اهداف پروازی یکم تیر – آذربایجان

جام جهانی جوانان تفنگ و تپانچه و اهداف پروازی – آلمان

بازی های المپیک یکم مرداد – ژاپن

قهرمانی دانشجویان جهان ۲۷ مرداد – چین

جام جهانی اهداف پروازی چهارم شهریور – قزاقستان

جایزه بزرگ تفنگ و تپانچه ۱۰ شهریور – اندونزی

قهرمانی جوانان جهان تفنگ و تپانچه و اهداف پروازی ۳ مهر – پرو

جایزه بزرگ تفنگ و تپانچه بادی ۲۴ آذر – کرواسی

انتهای پیام