آغاز دادگاه ایلان ماسک و مشخص شدن اعضای هیئت منصفه

دادگاه ایلان ماسک در سان‌فرانسیسکو آغاز بکار کرد. اعضای هیئت منصفه باید در مورد شکایت سهام‌داران خودروسازی تسلا در زمینه دستکاری و مخدوش‌سازی بازار تصمیم بگیرند.ایلان ماسک در تابستان سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که می‌خواهد شرکت خودروسازی تسلا را از بازار سهام خارج کند. حال تعدادی از سهام‌داران این خودروسازی در یک شکایت گروهی، ماسک را متهم کرده‌اند که این ادعای او باعث سقوط ارزش سهام‌ و ضرر آن‌ها شده است. گرانیگاه شکایت سهام‌داران به یک توئیت مربوط می‌شود که از سوی ایلان ماسک پست شده است. او در این توئیت ادعا کرده که "فاینانس خرید یکجای سهام تسلا آماده شده است". بعدا مشخص شد که تفاهمی بر سر تامین منابع مالی صورت نگرفته و خروج سهام تسلا از بازار سهام هیچگاه شکل واقعیت به خود نگرفت. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید در آغاز کار دادگاه، نخست ۹ نفر از اعضای هیئت منصفه انتخاب شدند. وکلای ماسک در آغاز تلاش کرد تا دادگاه از سان‌فرانسیسکو خارج و به غرب تگزاس منتقل شود. آن‌ها ادعا کردند که اعضای هیئت منصفه اهل سان‌فرانسیسکو بطور کلی مخالف این میلیاردر هستند که با مخالفت قاضی این خواسته رد شد. د..

دادگاه ایلان ماسک در سان‌فرانسیسکو آغاز بکار کرد. اعضای هیئت منصفه باید در مورد شکایت سهام‌داران خودروسازی تسلا در زمینه دستکاری و مخدوش‌سازی بازار تصمیم بگیرند.ایلان ماسک در تابستان سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که می‌خواهد شرکت خودروسازی تسلا را از بازار سهام خارج کند. حال تعدادی از سهام‌داران این خودروسازی در یک شکایت گروهی، ماسک را متهم کرده‌اند که این ادعای او باعث سقوط ارزش سهام‌ و ضرر آن‌ها شده است. گرانیگاه شکایت سهام‌داران به یک توئیت مربوط می‌شود که از سوی ایلان ماسک پست شده است. او در این توئیت ادعا کرده که "فاینانس خرید یکجای سهام تسلا آماده شده است". بعدا مشخص شد که تفاهمی بر سر تامین منابع مالی صورت نگرفته و خروج سهام تسلا از بازار سهام هیچگاه شکل واقعیت به خود نگرفت. دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید در آغاز کار دادگاه، نخست ۹ نفر از اعضای هیئت منصفه انتخاب شدند. وکلای ماسک در آغاز تلاش کرد تا دادگاه از سان‌فرانسیسکو خارج و به غرب تگزاس منتقل شود. آن‌ها ادعا کردند که اعضای هیئت منصفه اهل سان‌فرانسیسکو بطور کلی مخالف این میلیاردر هستند که با مخالفت قاضی این خواسته رد شد. در جلسه انتخاب اعضای هیئت منصفه، پس از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ شماری از کاندیداها به علت "داشتن نظر منفی در مورد ایلان ماسک" رد شدند. هنگام ارائه شکایت و تشکیل پرونده، مرکز شرکت خودروسازی تسلا در "پائولو آلتو" در سیلیکون ولی در جنوب سان‌فرانسیسکو قرار داشت. قاضی ادوارد چن گفت که توئیت ایلان ماسک با واقعیت همخوانی نداشت، اما هیئت منصفه باید تصمیم بگیرد که گفته‌های ماسک برای سهام‌داران مهم بوده و باعث ضرر آن‌ها شده است. هیئت منصفه همچنین باید تصمیم بگیرد که آیا ماسک می‌دانسته ادعایش نادرست است؟ ماسک در آن زمان مجبور شد مبلغ ۲۰ میلیون دلار جریمه بخاطر آن توئیت خود بپردازد. او همچنین از ریاست شورای اداری تسلا کناره گرفت و موظف شد توئیت‌هایی که می‌توانند بر ارزش سهام تسلا تاثیرگذار باشند را به رویت شورای اداری برساند. از محبوبیت ایلان ماسک پس ازخرید توئیتر و آشکار شدن "نظرات راستگرایانه‌اش" در ایالت کالیفرنیا که از ایالت‌های لیبرال آمریکا است، کاسته شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW