آسیب دیدگی قهرمان آمریکایی کشتی جهان و المپیک

آسیب دیدگی قهرمان آمریکایی کشتی جهان و المپیک کایل اسنایدر آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم آمریکا در جریان مبارزه نیمه نهایی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آمریکا دچار آسیب دیدگی شد. به گزارش ایسنا به نقل از سایت فدراسیون کشتی آمریکا، کایل اسنایدر دارنده یک مدال طلای المپیک و ۲ طلای جهان در جریان مبارزه نیمه نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی آمریکا مقابل کوین گادسون در حالیکه با نتیجه ۵ بر صفر عقب بود دچار آسیب دیدگی شد و مبارزه را ادامه نداد. گادسون در دیدار فینال برابر کولین مور دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان ۲۰۱۸ خواهد رفت. کایل اسنایدر به همراه جی دن کاکس دارنده ۲ طلای جهان و یک برنز المپیک بخت های اصلی پوشیدن دوبنده وزن ۹۷ کیلوگرم آمریکا در المپیک توکیو هستند و با این حساب کاکس با آسیب دیدگی اسنایدر کار راحت تری برای حضور در المپیک توکیو خواهد داشت. کاکس کشتی گیر سیه چرده و تنومند آمریکا، پیش از این در وزن غیر المپیکی ۹۲ کیلوگرم حضور داشت اما برای اینکه بتواند در المپیک توکیو کشتی بگیرد به وزن ۹۷ کیلوگرم رفت. انتهای پیام

آسیب دیدگی قهرمان آمریکایی کشتی جهان و المپیک

 آسیب دیدگی قهرمان آمریکایی کشتی جهان و المپیک

کایل اسنایدر آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم آمریکا در جریان مبارزه نیمه نهایی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آمریکا دچار آسیب دیدگی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت فدراسیون کشتی آمریکا، کایل اسنایدر دارنده یک مدال طلای المپیک و ۲ طلای جهان در جریان مبارزه نیمه نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی آمریکا مقابل کوین گادسون در حالیکه با نتیجه ۵ بر صفر عقب بود دچار آسیب دیدگی شد و مبارزه را ادامه نداد.

گادسون در دیدار فینال برابر کولین مور دارنده مدال نقره زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان ۲۰۱۸ خواهد رفت.

کایل اسنایدر به همراه جی دن کاکس دارنده ۲ طلای جهان و یک برنز المپیک بخت های اصلی پوشیدن دوبنده وزن ۹۷ کیلوگرم آمریکا در المپیک توکیو هستند و با این حساب کاکس با آسیب دیدگی اسنایدر کار راحت تری برای حضور در المپیک توکیو خواهد داشت.

کاکس کشتی گیر سیه چرده و تنومند آمریکا، پیش از این در وزن غیر المپیکی ۹۲ کیلوگرم حضور داشت اما برای اینکه بتواند در المپیک توکیو کشتی بگیرد به وزن ۹۷ کیلوگرم رفت.

انتهای پیام