آسیب‌شناسی اعتراض‌ها؛ هم‌دردی معترضان کِی به هم‌گرایی اجتماعی می‌رسد؟

اعتراض‌‌های شکل‌گرفته بر محور «زن زندگی آزادی» پرسش‌‌های بسیاری را به میان کشیده است. در این میزگرد به آسیب‌شناسی این اعتراض‌ها از نقطه‌نظر جامعه‌شناسی سیاسی پرداخته‌ایم.

اعتراض‌‌های شکل‌گرفته بر محور «زن زندگی آزادی» پرسش‌‌های بسیاری را به میان کشیده است. در این میزگرد به آسیب‌شناسی این اعتراض‌ها از نقطه‌نظر جامعه‌شناسی سیاسی پرداخته‌ایم.

Radio Eram

FREE
VIEW