آزمون جامع و ادواری فرهنگ و هنر غیرحضوری برگزار می‌شود

آزمون جامع و ادواری فرهنگ و هنر غیرحضوری برگزار می‌شودبه گزارش ایرنا از روابط عمومی دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومین آزمون جامع سال تحصیلی ۹۹-۹۸ و سی و یکمین آزمون ادواری مهارتی بخش فرهنگ وهنر در روز جمعه ٢۴ مردادماه جاری به طور همزمان در سراسر کشور به صورت غیرحضوری و آنلاین برگزار می‌شود. آزمون‌های استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر، هر سال تحصیلی در سه نوبت در سراسر کشور برگزار می‌شود و در این دوره به منظور حفظ سلامت و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آزمون‌های جامع و ادواری به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. دومین آزمون جامع سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با تعداد کل ۲۴هزار و ۶۹۷ داوطلب در ۳۹ رشته و ۷۲ استاندارد نظام جدید و قدیم آموزش و پرورش برگزار می‌شود که از این تعداد سه هزار و ۶۱۱ شرکت کننده در استان تهران ثبت نام کرده‌اند. سی‌ویکمین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر با تعداد کل دو هزار و ۹۵۷ داوطلب که در ۳۹ رشته و ۷۲ استاندارد درسی نظام جدید و قدیم آموزش و پرورش است که از این تعداد ۱۷۸ شرکت کننده در اس..

آزمون جامع و ادواری فرهنگ و هنر غیرحضوری برگزار می‌شودآزمون جامع و ادواری فرهنگ و هنر غیرحضوری برگزار می‌شود

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومین آزمون جامع سال تحصیلی ۹۹-۹۸ و سی و یکمین آزمون ادواری مهارتی بخش فرهنگ وهنر در روز جمعه ٢۴ مردادماه جاری به طور همزمان در سراسر کشور به صورت غیرحضوری و آنلاین برگزار می‌شود.

آزمون‌های استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر، هر سال تحصیلی در سه نوبت در سراسر کشور برگزار می‌شود و در این دوره به منظور حفظ سلامت و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آزمون‌های جامع و ادواری به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

دومین آزمون جامع سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با تعداد کل ۲۴هزار و ۶۹۷ داوطلب در ۳۹ رشته و ۷۲ استاندارد نظام جدید و قدیم آموزش و پرورش برگزار می‌شود که از این تعداد سه هزار و ۶۱۱ شرکت کننده در استان تهران ثبت نام کرده‌اند.

سی‌ویکمین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر با تعداد کل دو هزار و ۹۵۷ داوطلب که در ۳۹ رشته و ۷۲ استاندارد درسی نظام جدید و قدیم آموزش و پرورش است که از این تعداد ۱۷۸ شرکت کننده در استان تهران ثبت نام کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW