آزمایش یک پیشران مبتنی بر آب روی ماهواره سونی

یک شرکت پیشران ژاپنی اولین فناوری آزمایشی رانشگر مبتنی بر آب خود را اوایل ماه جاری در یک ماموریت اشتراکی با موشک فالکون ۹ شرکت اسپیس‌ایکس به فضا پرتاب کرد.

یک شرکت پیشران ژاپنی اولین فناوری آزمایشی رانشگر مبتنی بر آب خود را اوایل ماه جاری در یک ماموریت اشتراکی با موشک فالکون ۹ شرکت اسپیس‌ایکس به فضا پرتاب کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW