آزمایش یک درمان احتمالی برای معکوس کردن روند پیری

پژوهشگران «دانشگاه هاروارد» در پروژه جدیدی، به بررسی یک روش آزمایشی روی موش‌ها پرداختند که شاید بتواند روند پیری را معکوس کند.

پژوهشگران «دانشگاه هاروارد» در پروژه جدیدی، به بررسی یک روش آزمایشی روی موش‌ها پرداختند که شاید بتواند روند پیری را معکوس کند.

Radio Eram

FREE
VIEW