آزمایش موفق یک قرص ضدباروری مردانه روی موش‌ها

به نظر می‌رسد یک قرص ضد باروری جدید مردانه در کوتاه مدت بسیار موثر است و بار مصرف داروهای ضد بارداری را از دوش زنان برمی‌دارد.

به نظر می‌رسد یک قرص ضد باروری جدید مردانه در کوتاه مدت بسیار موثر است و بار مصرف داروهای ضد بارداری را از دوش زنان برمی‌دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW