آزمایش موفق واکسن سرطان پوست شرکت “مدرنا”

شرکت "مدرنا" در نخستین بیانیه خود در مورد واکسن سرطان پوست، از نتایج موفقیت‌آمیز فاز دوم آزمایش آن خبر داد.

شرکت "مدرنا" در نخستین بیانیه خود در مورد واکسن سرطان پوست، از نتایج موفقیت‌آمیز فاز دوم آزمایش آن خبر داد.

Radio Eram

FREE
VIEW