آزمایش در لحظه ادرار با گیره‌های هوشمند توالت

دو دستگاه متصل به توالت در نمایشگاه CES امسال معرفی شده است که امکان آزمایش ادرار در لحظه را فراهم می‌کند و نتایج را به گوشی هوشمند کاربر می‌فرستد.

دو دستگاه متصل به توالت در نمایشگاه CES امسال معرفی شده است که امکان آزمایش ادرار در لحظه را فراهم می‌کند و نتایج را به گوشی هوشمند کاربر می‌فرستد.

Radio Eram

FREE
VIEW