آزمایشی که سرطان پروستات را با ۹۴ درصد دقت تشخیص می‌دهد

پژوهشگران انگلیسی، آزمایش خون جدیدی ابداع کرده‌اند که کمتر تهاجمی است و می‌تواند سرطان پروستات را با ۹۴ درصد دقت تشخیص ‌دهد.

پژوهشگران انگلیسی، آزمایش خون جدیدی ابداع کرده‌اند که کمتر تهاجمی است و می‌تواند سرطان پروستات را با ۹۴ درصد دقت تشخیص ‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW