آزمایش‌های هند برای انجام جاه‌طلبانه‌ترین مأموریت فضایی

«سازمان پژوهش‌های فضایی هند»، آزمایش‌های مورد نیاز را برای آماده‌سازی نخستین مأموریت سرنشین‌دار هند به فضا از سر گرفته است.

«سازمان پژوهش‌های فضایی هند»، آزمایش‌های مورد نیاز را برای آماده‌سازی نخستین مأموریت سرنشین‌دار هند به فضا از سر گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW