آرش گنجی، منشی هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران، به زندان منتقل شد

آرش گنجی، منشی هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران، به زندان منتقل شد با افزایش هفت برابری میزان وثیقه آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ارگان خبری مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران، هرانا، در گزارشی از جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای گنجی، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نوشته که در جریان جلسه دادگاه قاضی مقیسه اقدام به افزایش میزان وثیقه تا سه میلیارد تومان کرده است. آقای گنجی اول دی‌ماه پارسال بازداشت شده بود اما روز ۲۹ دی‌ با تودیع قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. اتهامات او «عضویت و همکاری با گروهک ضد نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. آرش گنجی کتاب‌هایی از جمله «مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر» و «غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» را ترجمه کرده است. بعد از بازداشت آقای گنجی در دی ماه کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط آرش گنجی، مترجم، و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.

آرش گنجی، منشی هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران، به زندان منتقل شد

با افزایش هفت برابری میزان وثیقه آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران، هرانا، در گزارشی از جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای گنجی، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نوشته که در جریان جلسه دادگاه قاضی مقیسه اقدام به افزایش میزان وثیقه تا سه میلیارد تومان کرده است.

آقای گنجی اول دی‌ماه پارسال بازداشت شده بود اما روز ۲۹ دی‌ با تودیع قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

اتهامات او «عضویت و همکاری با گروهک ضد نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.

آرش گنجی کتاب‌هایی از جمله «مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر» و «غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» را ترجمه کرده است.

بعد از بازداشت آقای گنجی در دی ماه کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط آرش گنجی، مترجم، و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.

Radio Eram

FREE
VIEW