آرایه بزرگ‌ترین ماهواره مخابراتی جهان باز شد

یک شرکت آمریکایی به تازگی خبر از استقرار آرایه ۶۴ متر مربعی بزرگ‌ترین ماهواره مخابراتی جهان داده است.

یک شرکت آمریکایی به تازگی خبر از استقرار آرایه ۶۴ متر مربعی بزرگ‌ترین ماهواره مخابراتی جهان داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW