آذر نفیسی در پاریس: مبارزه کنونی با جمهوری اسلامی مبارزه بر سر وجود و زندگی است

آذر نفیسی، نویسنده مطرح ایرانی در سفری به پاریس گفت مبارزه جاری ایرانیان با جمهوری اسلامی فقط یک مبارزه سیاسی نیست، بلکه یک «مبارزه وجودی» است و معترضان «انقلاب» می‌خواهند.

آذر نفیسی، نویسنده مطرح ایرانی در سفری به پاریس گفت مبارزه جاری ایرانیان با جمهوری اسلامی فقط یک مبارزه سیاسی نیست، بلکه یک «مبارزه وجودی» است و معترضان «انقلاب» می‌خواهند.

Radio Eram

FREE
VIEW