آخرین نشست پژوهشی جشنواره موسیقی نواحی برگزار شد؛ مغناطیس موسیقی در همراهی نواهای ترک و تاجیک

گرگان- ایرنا- در آخرین نشست از آخرین روز پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، نوازندگان مطرح تاجیک در کنار نوازنده ای از ترکیه و هنرمندی از قزلباش های ایران، کنار هم نشستند.

گرگان- ایرنا- در آخرین نشست از آخرین روز پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، نوازندگان مطرح تاجیک در کنار نوازنده ای از ترکیه و هنرمندی از قزلباش های ایران، کنار هم نشستند.

Radio Eram

FREE
VIEW