آثار این نمایشگاه را “هوش مصنوعی” خلق کرده است

آثاری که با استفاده از هوش مصنوعی خلق شده‌اند، در یک نمایشگاه در سان‌فرانسیسکو به معرض دید عموم گذاشته شده‌اند.

آثاری که با استفاده از هوش مصنوعی خلق شده‌اند، در یک نمایشگاه در سان‌فرانسیسکو به معرض دید عموم گذاشته شده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW