آتش زدن حوزه‌های علمیه؛ آیا روحانیت صدای اعتراضات مردم را می‌شنود؟

به آتش کشیده شدن حوزه‌های علمیه در ایران نمونه اتفاقاتی است که نشان می‌دهد جایگاه نهاد روحانیت شیعه در ایران در جریان اعتراضات اخیر به طور جدی متزلزل شده است.

به آتش کشیده شدن حوزه‌های علمیه در ایران نمونه اتفاقاتی است که نشان می‌دهد جایگاه نهاد روحانیت شیعه در ایران در جریان اعتراضات اخیر به طور جدی متزلزل شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW