خانه / اخبار / Faezeh Hashemi Rafsanjani talk to Hossein Dehbashi about how she was imprisoned

Faezeh Hashemi Rafsanjani talk to Hossein Dehbashi about how she was imprisoned

Faezeh Hashemi Rafsanjani talk to Hossein Dehbashi about how she was imprisoned and killing of Ayatollah Lahouti , visiting Bahaei cellmate and other political issues . Read more about closure of Zan magazine [http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=5881] read more about killing of Lahoutis [ http://www.radiofarda.com/a/f2_Iran_post_revolution_Lahooti_Ayatollah_death_suspicious_strechnin_poisoned/2204740.html]

همچنین بررسی کنید

برای پنجمین سال پیاپی، تعداد مهاجران و بی خانمان‌ها افزایش یافته است

گزارش سالانه کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برای پنجمين سال متوالی از …

تازه های تکنولوژی برای آشپزخانه در نمایشگاه چین

اگر جزو آن دسته از افراد اهلِ آشپزی، آن هم با ترکیبی از تکنولوژی و …

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super